Юридичні послуги у Харкові | Юридичні та адвокатські послуги в компанії "Тацій та Партнери"
Головна / Юридичні послуги

Юридичні послуги

Послуги для юридичних осіб

Програма обслуговування являє собою правову допомогу та захист приватних і посадових осіб досвідченими адвокатами і включає такі основні напрямки послуг:

від 3000 грн Детальніше

Комплексний юридичний супровід юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Надаємо письмові та усні консультації з питань господарського, податкового, трудового, земельного та іншого законодавства, складаємо конкретний алгоритм дій Клієнта в різних ситуаціях. Проводимо юридичний аудит. Складаємо і аналізуємо господарські договори і міжнародні контракти. Супроводжуємо Клієнта під час переговорів.

Проводимо юридичний аудит. Складаємо і аналізуємо господарські договори і міжнародні контракти. Супроводжуємо Клієнта під час переговорів.

Від 12500 грн Замовити
Захист інтересів Клієнта при проведенні перевірок контролюючими органами

Забезпечуємо контроль за дотриманням законодавства України в процесі проведення перевірок, захист інтересів Клієнта, а також виїзд адвоката на місце проведення перевірки.

Від 10000 грн Замовити
Оскарження рішень / дій / бездіяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування

Готуємо необхідні документи для оскарження незаконних дій органів державної влади та / або органів місцевого самоврядування.

Від 10000 грн Замовити
Правова допомога у вирішенні трудових спорів між роботодавцем і працівниками

Надаємо консультації щодо наявності порушення трудового законодавства, формуємо правову позицію Клієнта з метою захисту його інтересів, а також вирішення трудового конфлікту.

Від 5000 грн Замовити
Досудове врегулювання корпоративних спорів

Представляємо інтереси Клієнта в переговорах з акціонерами (іншими засновниками) з метою врегулювання спору без звернення до суду.

Від 10000 грн Замовити
Формування комплексу дій, спрямованих на захист від ворожих поглинань

Проводимо аудит Клієнта з метою виявлення можливих лазівок для ворожого поглинання. Наводимо всю документацію Клієнта у відповідність до законодавства з метою ефективного захисту Клієнта.

Від 10000 грн Замовити
Представлення інтересів клієнта в національних судах всіх інстанцій, а також в міжнародних судах і арбітражах

Готуємо пакет документів, а також забезпечуємо представництво інтересів Клієнта в суді.

Від 15000 грн Замовити
Надання інших послуг у сфері господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Надаємо аналіз договорів, аналізуємо доцільність і безпеку підписання договорів Клієнтом. Забезпечуємо представництво інтересів Клієнта в переговорах з контрагентами. Формуємо правову позицію для вирішення спорів, що виникають в процесі здійснення господарської діяльності Клієнтом.

Від 3000 грн Замовити
Перелік послуг не є вичерпним.

Послуги для фізических осіб

Програма обслуговування являє собою комплексний правовий супровід господарської діяльності клієнта і включає такі основні напрямки послуг:

від 500 грн      Детальніше

Консультації: надання письмових та усних консультацій з питань цивільного, сімейного, трудового, земельного, спадкового та іншого законодавства, складання конкретного алгоритму дій Клієнта в різних ситуаціях.

Консультації передбачають постановку задачі, а також обговорення проблеми Клієнта. Пропонуємо різні можливі варіанти вирішення проблемного питання.

Від 500 грн Замовити
У сфері цивільного права: складання та аналіз різних видів договорів (купівля-продаж, дарування, позики, оренди тощо), оптимізація ризиків і захист інтересів Клієнта при укладанні договорів;

Проводимо аналіз, а також складаємо різні договору, в тому числі і міжнародні. У разі необхідності надаємо Клієнту 3 версії договору: російську, українську і англійську.

Від 3500 грн Замовити
Оформлення прав на спадщину, в тому числі в судовому порядку

Якісно оформити торговий патент, а також представляємо інтереси Клієнта в суді.

Від 4500 грн Замовити
Надання правової допомоги при вирішенні сімейних спорів

Супроводжуємо шлюборозлучний процес, розділ майна, вирішення питань, пов'язаних з виплатою аліментів, забезпечуємо захист прав в питаннях щодо виселення, в тому числі з службових квартир.

Від 8000 грн Замовити
У сфері земельного права: оформлення прав на земельну ділянку, допомога при укладанні різних видів договорів (оренда, купівля-продаж, емфітевзис, дарування тощо).

Захищаємо інтереси Клієнта в процесі переговорів з контрагентами, займаємося питаннями невитребуваних паїв, супроводжуємо процедуру передачі прав на земельні ділянки, а також забезпечуємо їх юридичне оформлення. Маємо великий досвід у вирішенні спорів щодо продовження договору оренди землі.

Від 7000 грн Замовити
У сфері адміністратівног про права: підготовка документів для оскарження рішень / дій / бездіяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Захищаємо інтереси Клієнта в разі порушення його прав органами державної влади та / або органами місцевого самоврядування, готуємо повний комплект документів для оскарження дій або бездіяльності відповідних осіб, а також здійснюємо представництво інтересів Клієнта в суді.

Від 10000 грн Замовити
Рішення судових суперечок: захист інтересів Клієнта у всіх інстанціях національних судів, а також в Європейському суді з прав людини.

Забезпечуємо підготовку всіх необхідних документів для ефективного захисту інтересів Клієнта, а також повне і якісне представництво інтересів Клієнта в судах. Представляємо інтереси Клієнта в національних судах всіх інстанцій, а також в міжнародних судах.

Від 12000 грн Замовити
Перелік послуг не є вичерпним.

Інші послуги

від 8000 грн Детальніше

Розробка законопроектів

Розробляємо концепцію законопроекту, виходячи із завдань, що стоять перед законопроектом. Складаємо текст законопроекту, а також всіх необхідних документів. Вносимо зміни в текст законопроекту в разі потреби. Формуємо правову позицію Клієнта, а також представляємо його інтереси в процесі обговорень законопроекту.

Від 25000 грн Замовити
Складання, подача та юридичний супровід конституційної скарги.

Аналізуємо документи на предмет наявності умов для звернення до Конституційного Суду з конституційною скаргою. Складаємо конституційну скаргу, а також необхідні документи для подачі до Конституційного суду України.

Від 30000 грн Замовити
Проведення лекцій та семінарів з питань застосування норм чинного законодавства та інших актуальних правових питань.

Підходимо детально до вивчення проблеми, підбираємо найбільш актуальні кейси для обговорення проблемних питань.

Від 8000 грн Замовити
Перелік послуг не є вичерпним.

Оформлення скарг

Підготовка та подача конституційних скарг

от 500 грн Детальніше